From Cosplay – For Cosplay

About us

                  CosNatsu คืออีเวนท์ Pop culture ที่เน้นทางด้านการออกบูทเซอร์เคิลการ์ตูนและการคอสเพลย์ ภายในงานจะมีการออกบูธโดย Cosplayer หรือคิลปินในวงการ เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท Handmade และของที่ระลึก รวมถึงผลงานของนักวาดและนักเขียนอีกด้วย เนื่องจาก CosNatsu เป็นงานที่ให้ความสำคัญกับ Cosplayer และช่างภาพ โดย CosNatsu ทุกอีเว้นท์จะมีการจัดเตรียมสถานที่พร้อมด้วยวิวสุดพิเศษ ซึ่งช่างภาพสามารถนำอุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายภาพมาใช้ได้อย่างเต็มที่

NATSUME

2022 © CosNatsu | Designed and Arted by Jok Jok

2022 © CosNatsu | Designed by Parame, Art by Gray Ray

2022 © CosNatsu | Designed by Gray Ray

2022 © CosNatsu | Designed by Gray Ray

Event History

Natsu GO:Isan

Organiser: CosNatsu, Khon Kaen Cosplay : Alliances
Date: Sun. 21 May 2023
Venue: Khon Kaen International Convention and Exhibition Center (KICE),
Khonkaen, Thailand
Attendees: n/a
Exhibitors: n/a
Sponsors:  n/a

CosNatsu X’mas

Organiser: CosNatsu, PMCU
Date: Fri. 23 – Sun. 25 Dec 2022
Venue: Siamscape,
Bangkok, Thailand
Attendees: n/a
Exhibitors: n/a
Sponsors:  n/a

CosNatsu#2

Organiser: CosNatsu
Date: Sun. 19 November 2022
Venue: True Digital Park,
Bangkok, Thailand
Attendees:  2,570
Exhibitors:
Sponsors:  8

Siam Walking Street Fest x CosNatsu

Organiser: CosNatsu, PMCU
Date: Fri. 27 – Sun. 29 May 2022
Venue: Siam Square,
Bangkok, Thailand
Attendees:  4,000
Exhibitors: –
Sponsors:    –

CosNatsu#1

Organiser: CosNatsu
Date: Sun. 3 April 2022
Venue: Thanpoom Tower,
Bangkok, Thailand
Attendees:  2,000
Exhibitors: ~
Sponsors:    –